menu

emdr

BLH in Sri Lanka (English version)

The Dutch organization Buro Leerlingenhulp (BLH) is a collective of child psychologists who help children with special needs. Driven by an interest in Eastern cultures and a dream to expand their skills and knowledge they started a collaboration with the SOS Childrens Village in Galle, where they are creating programs with the groupworkers to help the children. An interview with Lizette; owner of BLH.

Asia and Sri Lanka
‘I travelled a lot in Asia and fell in love with Sri Lanka. The country, the mindset and the people stole my heart’. Lizette and her family searched for a place where they could spend their holiday and at the same time work the local community. They found a beautiful place in Southern Sri Lanka where they got involved in the renovation of a house. As an architect her husband started a project (https://vimeo.com/261259789) and Lizette offered her help wherever she could, but she didn’t feel like it was enough. As a child psychologist she has an interest for children with special needs. ‘That was where I wanted to help’.

A dream
Back in the Netherlands Lizette started sharing her stories, dreams and ambitions with colleagues. ‘The East and the West, we can learn so much from each other! It would be great if we could combine ourskills and knowledge to help each other and grow and learn together.

For the 15th anniversary of BLH Lizette decided that she wanted to do something unique. She and her colleagues wanted to broaden their horizons and see how they could work together with other countries in creating opportunities for children with special needs.

SOS Children’s Village
Lizette her ideas led to actions and she decided to contact the SOS Children’s Village in Galle. Orphans and children who, for various reasons, cannot live with their parents, are offered shelter in these family homes. They are raised by specialized groupworkers and the group is seen as a family. ‘I asked if they would be interested in collaborating with the child psychologists of BLH. Last summer I went to visit the Childrens Village in Galle and it was a beautiful experience. We believe that both the Dutch and the Sri Lankan team can contribute in helping the children building up their self-esteem, dealing with stigma around mental health, offering psychological support for traumatized children, developing ways to treat learning- and behaviouralproblems and educate young adults to find their place in society, by cooperating and sharing their knowledge.

Specialists from BLH are now travelling to Sri Lanka. They work together with the groupworkers in the best interest of the children. We are proud that the SOS Children’s Village in Galle gave the BLH-team the opportunity to exchange skills and knowledge with the groupworkers, so we can both benefit from learning about the cultural differences and similarities’. BLH believes that every child, with or without special needs, should be able to grow up in a safe environment and should have the opportunity to discover their potential and develop their talents. It all starts with the children!

Support
Are you a professional working in child care? Do you work in Sri Lanka and do you know everything about the culture? Would you like to work with Dutch child psychologists?

We are deeply interested in learning from each other and in meeting people who can guide us through the Sri Lankan field of mental health care and child psychology, sharing knowledge and learning with and from each other!

Contribute:
Are you just as excited as we are and would you like to contribute? Then please consider making a donation.
To donate

Contact details:
Lizette Scheer, l.scheer@buroleerlingenhulp.nl

Wat nu als de behandeling níet werkt?

Van cognitieve gedragstherapie tot huiswerkbegeleiding. Voor kinderen met of zonder ontwikkelingsstoornis. En van opvoedhulp voor ouders tot arrangementen op school: BLH heeft veel specialismen in huis, dankzij de vele orthopedagogen en psychologen die werken vanuit hun eigen expertise en interesse. Pluspunt: perspectieven met elkaar delen, intervisie houden, adviezen inwinnen en elkaar aanvullen. Zodat we als een sterke manschap rondom de zorg van een kind staan.

Soms. Soms merk je als pedagoog of psycholoog aan alles dat íets niet meer werkt in de behandeling van een kind. De resultatenlijn wordt vlak. Er was vooruitgang en het ging beter, maar er blijkt meer aan de hand te zijn. Iets diepers. BLH houdt van positiviteit, ontwikkeling en doorzetten. Niet opgeven. Dat is dan ook niet wat we doen als we vastlopen in de behandeling. Wat we wel doen? Met school en ouders rond de tafel gaan zitten, kritisch kijken, de hulpvraag onder de loep nemen. De helpende hand van een mede BLH’er – met andere specialismen en kijk – kan uitkomst bieden. Daarmee een compleet andere weg inslaan soms ook.

Met elkaar
Dat werkte bijvoorbeeld heel goed bij Joris, aangemeld vanwege perfectionistische neigingen om alles op school en thuis uitzonderlijk goed te doen. Daarmee gingen we met Joris aan de slag. Waarom wil je alles zo goed doen? Hoe komt er balans? Zo werkten we aan planvaardigheid, ontspanning en hoofd- en bijzaken scheiden. Maar gaandeweg bleek er meer. Een soort angst. Een diepgewortelde angst. De ingeslagen route voor behandelen bood niet genoeg hulp. De psycholoog verzamelde iedereen rond de tafel: Joris, ouders en een collega. Samen zochten we naar een aanvulling, een andere kijk. Met elkaar stippelden we een nieuw plan uit.

EMDR
En zo sloegen we een andere weg in. De keer erop kwam deze collega Joris uit de wachtkamer halen. EMDR stond op het programma. EMDR is een therapie die BLH kan inzetten als kinderen en jongeren last blijven houden van een schokkende ervaring of moeilijke situatie. En Joris had er baat bij. Want nu werd het pijnpunt bereikt, nu werd de gevoelige snaar geraakt.

Het zál lukken
Wij zijn altijd aan het zoeken, aan het evalueren en volgen de vooruitgang op de voet. Ieder kind is uniek en een begeleidingsproces bestaat keer op keer uit kijken wat past en wat niet. Met alle partijen: ouders, school, collega’s. En vergeet de samenwerking met deskundige partners niet. Soms duurt het kijken en passen wat langer, dan weer gaat het snel. Maar we kómen eruit. Daarom werken we zo graag samen in een breed team met verschillende specialismen en methoden. Maar altijd met de dezelfde overtuiging. Namelijk het talentgericht werken en een groeimindset ontwikkelen. Met elkaar weet je meer en samen sta je sterk.

Meer lezen over onze visie en missie? Klik hier.
*Conform de AVG-eisen en namen zijn gefingeerd