menu

Wat nu als de behandeling níet werkt?

Van cognitieve gedragstherapie tot huiswerkbegeleiding. Voor kinderen met of zonder ontwikkelingsstoornis. En van opvoedhulp voor ouders tot arrangementen op school: BLH heeft veel specialismen in huis, dankzij de vele orthopedagogen en psychologen die werken vanuit hun eigen expertise en interesse. Pluspunt: perspectieven met elkaar delen, intervisie houden, adviezen inwinnen en elkaar aanvullen. Zodat we als een sterke manschap rondom de zorg van een kind staan.

Soms. Soms merk je als pedagoog of psycholoog aan alles dat íets niet meer werkt in de behandeling van een kind. De resultatenlijn wordt vlak. Er was vooruitgang en het ging beter, maar er blijkt meer aan de hand te zijn. Iets diepers. BLH houdt van positiviteit, ontwikkeling en doorzetten. Niet opgeven. Dat is dan ook niet wat we doen als we vastlopen in de behandeling. Wat we wel doen? Met school en ouders rond de tafel gaan zitten, kritisch kijken, de hulpvraag onder de loep nemen. De helpende hand van een mede BLH’er – met andere specialismen en kijk – kan uitkomst bieden. Daarmee een compleet andere weg inslaan soms ook.

Met elkaar
Dat werkte bijvoorbeeld heel goed bij Joris, aangemeld vanwege perfectionistische neigingen om alles op school en thuis uitzonderlijk goed te doen. Daarmee gingen we met Joris aan de slag. Waarom wil je alles zo goed doen? Hoe komt er balans? Zo werkten we aan planvaardigheid, ontspanning en hoofd- en bijzaken scheiden. Maar gaandeweg bleek er meer. Een soort angst. Een diepgewortelde angst. De ingeslagen route voor behandelen bood niet genoeg hulp. De psycholoog verzamelde iedereen rond de tafel: Joris, ouders en een collega. Samen zochten we naar een aanvulling, een andere kijk. Met elkaar stippelden we een nieuw plan uit.

EMDR
En zo sloegen we een andere weg in. De keer erop kwam deze collega Joris uit de wachtkamer halen. EMDR stond op het programma. EMDR is een therapie die BLH kan inzetten als kinderen en jongeren last blijven houden van een schokkende ervaring of moeilijke situatie. En Joris had er baat bij. Want nu werd het pijnpunt bereikt, nu werd de gevoelige snaar geraakt.

Het zál lukken
Wij zijn altijd aan het zoeken, aan het evalueren en volgen de vooruitgang op de voet. Ieder kind is uniek en een begeleidingsproces bestaat keer op keer uit kijken wat past en wat niet. Met alle partijen: ouders, school, collega’s. En vergeet de samenwerking met deskundige partners niet. Soms duurt het kijken en passen wat langer, dan weer gaat het snel. Maar we kómen eruit. Daarom werken we zo graag samen in een breed team met verschillende specialismen en methoden. Maar altijd met de dezelfde overtuiging. Namelijk het talentgericht werken en een groeimindset ontwikkelen. Met elkaar weet je meer en samen sta je sterk.

Meer lezen over onze visie en missie? Klik hier.
*Conform de AVG-eisen en namen zijn gefingeerd